LE Встреча с человеком (русская и румынская версии)

Материал из Лаборатория психотерапии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Это раздаточный материал к одному из модулей долгосрочной учебной программы про психодраме или к тематическому семинару.
Павел Корниенко, 11.03.2018 / v2-1000 — Мастерская современной психодрамы, Москва
Русский / упражнение только на русском языке: LE Встреча с человеком Română / exercițiu numai în limba română: LE Întâlnirea cu o persoană
Встреча с человеком
Упражнение учебного курса по психодраме
Întâlnirea cu o persoană
Exercițiu de la cursul de formare pe psihodrama

Участникам группы предлагается выбрать среди близких и знакомых одного человека, с которым хочется встретиться в психодраме. Это может быть: 1) человек, к которому есть какое-то сильное чувство; 2) человек, к которому есть какие-то неясные дискомфортные переживания; 3) человек, которому хочется что-то сказать или задать какой-то вопрос, но я не решаюсь это сделать в жизни; или в крайнем случае 4) старый знакомый, важный когда-то, но которого уже не видел много лет. В группе выбираются протагонист и директор, и они начинают работать.

Membrilor grupului li se oferă posibilitatea de a alege o persoană apropiată, sau din rândul cunoscuților, cu care ar dori să se întâlnească în psihodramă. Aceasta poate fi: 1) o persoană în raport cu care există o trăire emoțională puternică 2) o persoană față de care protagonistul încearcă vagi sentimente incomode sau dezagreabile 3) o persoană căreia doresc să-i spun ceva sau să întreb ceva, dar sunt hotărât să o fac; sau ca o ultimă opțiune 4) un vechi cunoscut, cândva important pentru mine, dar pe care nu l-am văzut de mai mulți ani. Din cadrul grupului sunt aleși protagonistul și directorul, și ei încep să lucreze.

A. Контрактирование, построение сцены и начало работы. Директор расспрашивает протагониста о его переживаниях, присоединяется к ним и стремится помочь протагонисту их развернуть:

 • 0: Расскажи мне немного про этого человека и про твои переживания, которые побудили тебя вспомнить о нем сегодня.

В зависимости от того, как разворачивается тема протагониста, директор выбирает один из двух приведенных ниже вариантов начала психодраматической встречи:

A. Contractarea, amenajarea scenei și inițierea acțiunii. Directorul îl chestionează pe protagonist despre trăirile sale, empatizează cu acestea și încearcă să-l ajute să le desfășoare:

 • 0: Povestește-mi un pic despre această persoană și despre trăirile care te-au determinat să-ți amintești despre ea astăzi.

În funcție de modul în care se desfășoară tema protagonistului, pentru inițierea unei întâlniri psihodramatice, directorul alege una dintre cele două opțiuni de mai jos:

1. Предложение начать с реплики, сразу запускающей эмоциональное взаимодействие
(обычно это открытое высказывание скрываемых переживаний или прямая реплика о том, о чем по какой-то причине страшно говорить)

 • Показание к применению: наличие ясного эмоционального напряжения в отношении некоторого человека, которое можно сразу выразить в конкретной реплике к нему.

1. Propunerea de a începe cu o replică care ar declanșa imediat o interacțiune plină de emoții
(de obicei, este vorba despre dezvăluirea trăirilor ascunse sau menționarea directă a temei care este evitată din varii motive, inclusiv frică)

 • Indicații de utilizare: existența unei tensiuni emoționale clare în relația cu o anumită persoană care poate fi exprimată imediat printr-o replică directă către aceasta.
 • Предложение протагонисту (договор):
  • 0: Давай сделаем психодраматическую встречу с этим человеком, чтобы сказать ему: [предлагаемая терапевтом реплика, сразу запускающая эмоциональное взаимодействие]. Например:
   • Я чувствую вину за то, что я тогда сказал тебе. (Открытое выражение переживания.)
   • Я хочу с тобой расстаться! (Произнесение того, что страшно сказать.)
   • Я узнала, что ты меня обманул! (Инициирование прямого, открытого диалога.)
 • Propunere protagonistului (acord):
  • 0: Propun să organizăm o întrevedere psihodramatică cu această persoană pentru ai spune: [replica propusă de terapeut care inițiază interacțiunea emoțională imediată]. De exemplu:
   • Mă simt vinovat pentru ceea ce ți-am spus atunci. (Exprimare deschisă a trăirilor)
   • Vreau să ne despărțim! (Exprimarea a ceea ce mă tem să spun.)
   • Am aflat că m-ai mințit! (Inițierea unui dialog direct și deschis.)
 • Построение сцены (описано ниже).
 • Начать работу в этом варианте лучше из собственной роли с произнесения начальной реплики, а введение в роль визави сделать уже после обмена, если протагонист при пересаживании не войдет в роль сам (и это всегда полезно проверить).
 • Запуск эмоционального взаимодействия ролей:
  • 0: Посмотри сейчас, пожалуйста, на своего визави.
   (Директор проверяет, что протагонист действительно посмотрел.)
  • 0: Попробуй прямо сказать ему [директор напоминает реплику] или что-то похожее, что больше подходит тебе.
 • Amenajarea scenei (descrisă mai jos).
 • În această variantă, este mai bună inițierea acțiunii din perspectiva proprie a protagonistului prin verbalizarea replicii inițiale, iar introducerea în rolul persoanei respective se face deja după schimbul de roluri, dacă protagonistul nu va intra în acest rol singur prin simpla trăire a emoțiilor (acest aspect este întotdeauna util de verificat)
 • Inițierea interacțiunii emoționale dintre roluri:
  • 0: Acum uită-te, te rog, la auxiliarul de vis-a-vis.
   (Directorul se asigură că protagonistul într-adevăr se uită.)
  • 0: Încearcă să-i spui chiar acum [directorul îi amintește replica] sau ceva asemănător, ce ți se potrivește mai mult.

2. Предложение начать с исследования и выражения контактных переживаний

 • Показание к применению: неясные переживания к некоторому человеку, волнующие протагониста, но пока не выражаемые в словах.

2. Propunerea de a începe cu examinarea și exprimarea trăirilor emoționale de contact

 • Indicații de utilizare: trăiri emoționale neclare față de o anumită persoană care îl preocupă pe protagonist, dar care încă nu sunt verbalizate.
 • Предложение протагонисту (договор):
  • 0: Давай сделаем психодраматическую встречу с этим человеком, чтобы лучше понять твои переживания в отношении него.
 • Propunere protagonistului (acord):
  • 0: Hai să organizăm o întrevedere psihodramatică cu această persoană, pentru a înțelege mai bine trăirile tale emoționale în relație cu ea.
 • Построение сцены (описано ниже).
 • Начать работу в этом варианте можно из собственной роли, а можно сначала задать роль визави (без произнесения каких-либо реплик), а потом вернуться в собственную роль для обнаружения контактных переживаний.
 • Запуск эмоционального взаимодействия ролей:
  • 0: Посмотри сейчас, пожалуйста, на своего визави.
   (Директор проверяет, что протагонист действительно посмотрел.)
  • 0: Какие переживания у тебя появляются, когда ты сейчас смотришь на него? (...) Скажи ему о них!
 • Amenajarea scenei (descrisă mai jos).
 • În această variantă, inițierea acțiunii este posibilă din perspectiva protagonistului. La fel, este posibilă introducerea mai întâi în rolul persoanei (fără pronunțarea vreunei replici), iar apoi reîntoarcerea în propriul rol pentru identificarea emoțiilor de contact.
 • Inițierea interacțiunii emoționale dintre roluri:
  • 0: Acum uită-te, te rog, la persoana de vis-a-vis.
   (Directorul se asigură că protagonistul într-adevăr se uită.)
  • 0: Prin ce trăiri treci cînd îl privești acum? (...) Spune-i despre ele!

Построение сцены
Директор предлагает протагонисту создать сцену для работы:

 • 0: Выбери, пожалуйста, место в этой комнате, где мы будем работать, и поставь два стула, для себя и для твоего визави. Какой стул будет чей?
 • 0: Выбери, пожалуйста, двух человек из группы. Одного на роль визави, а второго на свою роль.

Amenajarea scenei
Directorul îi propune protagonistului să amenajeze scena pentru acțiune:

 • 0: Alege, te rog, un loc în această încăpere unde vom lucra, pune două scaune - pentru tine și pentru auxiliar. Care este scaunul tău?
 • 0: Alege, te rog, două persoane din grup. Unul pentru rolul persoanei, iar al doilea pentru rolul tău.
B. Психодраматическое действие. Далее работа представляет собой серию обменов ролями и опирается на следующие техники, применяемые директором в соответствии с тем, где он предчувствует большую терапевтическую ценность для протагониста: B. Acțiunea psihodramatică. Mai departe, acțiunea constă dintr-o serie de schimburi de roluri care se bazează pe tehnicile de mai jos. Directorul le utilizează în dependență de ce simte că ar fi de mai mare utilitate terapeutică pentru protagonist:

Перевод любого психического содержания в прямые реплики к другой роли

 • 0: Скажи ему об этом! (В случае, если протагонист произносит текст, не обращаясь к роли.)
 • 0: Что тебе хочется или важно сказать ему?
 • Этому процессу можно помочь с помощью дублирования контактными репликами. Примеры: «Я чувствую тепло к тебе»; «Я чувствую себя виноватым перед тобой»; «Мне стыдно смотреть на тебя»; «Прости меня».

Transferul oricărui conținut psihic în replici directe către celălalt rol

 • 0: Spune-i despre asta! (Pentru cazul în care protagonistul spune ceva fără a se adresa direct rolului)
 • 0: Ce dorești sau ce este important să-i spui?
 • Acest proces poate fi stimulat prin dublarea cu replici de contact. Exemple: „Simt căldură pentru tine”; „Mă simt vinovat față de tine”; „Mi-e rușine să te privesc”; „Iartă-mă”.

Запрос контактной реакции на реплику (после смены ролей)

 • Директору необходимо присматривать за тем, чтобы протагонист, перед тем как начнет слушать реплику «ушами визави», вошел в соответствующую роль. При работе в технике встречи для введения в роль обычно достаточно нескольких минимальных инструкций:
  • 0: Побудь, пожалуйста, этим человеком.
  • 0: Как вы сидите? (Вопрос о позе.)

Solicitarea unei reacții de contact la replică (după schimbul de roluri)

 • Este necesar ca directorul să se asigure că până la ascultarea replicii prin „urechile auxiliarului”, protagonistul a intrat în rolul corespunzător. În tehnica întâlnirii, pentru introducerea în rol sunt suficiente câteva intervenții minime:
  • 0: Te rog să intri în pielea acestei persoane.
  • 0: Care e postura Dvs. obișnuită? (Întrebare despre postură.)
 • Запрос контактной реакции:
  • 0: (Протагонисту в роли визави.) Посмотрите, пожалуйста, на него, послушайте его слова и обратите внимание на переживания, которые будут появляться в этот момент.
 • При работе в технике встречи полезно помнить про существование таких принципов, как (см. текст PG03):
  • Разделение сложной реплики на компоненты.
  • Получение эмоционально конгруэнтного ответа.
 • Solicitarea reacției de contact:
  • 0: (Către protagonist în rolul persoanei alese.) Priviți-l, vă rog, ascultați cuvintele lui și fiți atent la trăirile care vă vor apărea în acest moment.
 • În cadrul utilizării tehnicii întâlnirii, este util de reținut principiile precum (vedeți textul PG03):
  • Divizarea replicii complexe în componente.
  • Recepționarea unui răspuns emoțional concordant.

Присвоение переживания отделения. Если контактные переживания и контактная реплика направлены на прекращение отношений навсегда (как, например, иногда реплика «Прощай!»), то вместо обмена ролями мы помогаем протагонисту присвоить переживание отделения:

 • 0: Не спеши. Что ты чувствуешь сейчас, когда ты произнес эти слова?
 • 0: Как сейчас меняются твои ощущения в теле?

Însușirea trăirii de separare. Dacă trăirile și replicile de contact sunt direcționate spre întreruperea relațiilor pentru totdeauna (spre exemplu, replica „Adio!”), atunci în loc de schimbul de roluri, ne concentrăm asupra însușirii de către client a experienței de separare:

 • 0: Nu te grăbi. Ce simți acum, când ai pronunțat aceste cuvinte?
 • 0: Ce percepi diferit în corpul tău acum?

Углубляющее интервьюирование ролей. Когда протагонист или визави (т. е. протагонист в роли визави) произносит некоторую реплику к другой роли, то директору психодрамы необходимо решить для себя, оставлять эту реплику в изначальном виде и менять ролями или начать интервьюировать говорящего, чтобы сделать диалог более честным и глубоким. Обычно такое интервьюирование направлено на понимание переживаний и мотивов говорящего и дальнейшее раскрытие их в диалоге, например:

 • 0: А с каким переживанием к нему вы произносите эту реплику? (...) Скажите, пожалуйста, ему прямо про это переживание.
 • 0: А с какой целью вы произносите ему эту реплику? (...) Скажите, пожалуйста, ему честно про вашу цель.
 • 0: А что вы почувствовали, когда слушали его слова? (...) Скажите, пожалуйста, ему открыто про эти переживания.

Aprofundarea prin Intervievarea rolurilor. Când protagonistul sau antagonistul (adică protagonistul în rolul persoanei cu care are loc întâlnirea) oferă vreo replică către celălalt rol, atunci directorul psihodramei trebuie să decidă pentru sine dacă să accepte acea replică fără schimbări și să efectueze schimbul de roluri sau să-l intervieveze pe vorbitor, cu scopul de a produce un dialog mai sincer și mai profund. De obicei, o astfel de intervievare este direcționată spre înțelegerea mai bună a trăirilor emoționale și a motivelor vorbitorului și dezvoltarea acestora prin dialog, de exemplu:

 • 0: Cu ce fel de sentimente către el/ea pronunțați aceste cuvinte? (...). Vă rog să-i spuneți direct despre acest sentiment.
 • 0: Cu ce scop pronunțați această replică? (...) Vă rog să-i spuneți sincer despre scopul Dvs.
 • 0: Ce ați simțit când ați auzit cuvintele lui/ei? (...) Vă rog să-i spuneți deschis despre aceste trăiri.

Вот основные виды реплик, которыми могут обмениваться протагонист и визави в психодраматических встречах, и их терапевтические функции:

 • Реплика «как в жизни» (фраза наподобие тех, что протагонист слышал или часто слышит от визави в реальности; как правило это проявления защитного поведения).
  • Пример: «Что за ерунду ты говоришь?»
  • Задача: обнаружить и исследовать переживания клиента в типовых для него ситуациях общения с визави.

Iată replicile de bază cu care protagonistul și antagonistul pot opera în cadrul întrevederilor psihodramatice, precum și funcțiilor lor terapeutice:

 • Replica „ca în viață” (o frază asemănătoare cu cele pe care protagonistul le-a auzit sau le aude deseori de la antagonist în realitate; ca regulă, aceasta este o manifestare a unui comportament de apărare).
  • Exemplu: „De ce îndrugi numai prostii?”
  • Sarcină: identificarea și cercetarea trăirilor emoționale ale clientului în situațiile de comunicare tipice cu antagonistul.
 • Внутренние переживания (контактные переживания и реакции на реплики другого)
  • Пример: «Я чувствую свою вину».
  • Задачи: а) увидеть и проявить скрытый внутренний эмоциональный слой диалога; б) прожить эмоциональное взаимодействие с визави, которое невозможно прожить в реальности.
 • Trăirile emoționale interioare (trăirile și reacțiile de contact la replicile celuilalt)
  • Exemplu: „Mă simt vinovat”.
  • Sarcină: а) observați și scoateți la suprafață partea dialogului care este ascunsă, intimă, emoțională; b) trăirea interacțiunii emoționale cu antagonistul, ceea ce nu nu poate fi trăit în realitate.
 • Скрытые мотивы (мотивы говорить определенные слова или менять тему в конкретный момент диалога)
  • Пример: «Я не хочу признавать, что сделал плохо».
  • Задача: найти и проявить скрытые мотивы говорящего.
 • Motive ascunse (motive pentru a spune anumite cuvinte sau pentru a schimba subit subiectul în timpul dialogului)
  • Exemplu: „Nu doresc să recunosc că am greșit”.
  • Sarcină: găsiți și scoateți la suprafață motivele ascunse ale vorbitorului.
 • Реплика «как в жизни» + переживание и/или мотивы апарт
  • Пример: «Что за ерунду ты говоришь? (Апарт): Я чувствую свою вину, потому что сделал плохо».
  • Задача: помочь клиенту научиться видеть эмоции и мотивы визави за его обычными репликами.
 • Replica „ca în viață” + trăiri și/sau motive deoparte (eng: aside)
  • Exemplu: „De ce îndrugi numai prostii? (deoparte): Mă simt vinovat pentru că am greșit”.
  • Sarcină: ajutați clientul să învețe să identifice emoțiile și motivele antagonistului, dincolo de replicile sale uzuale.
 • Рефлексивный комментарий (например, реплика о неспособности визави дать желаемую клиентом реакцию)
  • Пример: «Я не способен понять твои переживания, как бы ты не старался мне объяснить их».
  • Задача: помочь клиенту мягко встретиться с невозможностью реализации его эмоциональных потребностей в этом взаимодействии.
 • Comentariu reflexiv (de exemplu, replica antagonistului despre imposibilitatea dea a oferi clientului reacția dorită)
  • Exemplu: „Nu sunt capabil să-ți înțeleg trăirile, indiferent cât de mult n-ai încerca să-mi explici”.
  • Sarcină: ajutați clientul să se confrunte calm cu imposibilitatea realizării necesităților sale emoționale în cadrul acestei interacțiuni.

Проверка курса движения работы. Примерно раз в 7 минут психодраматического действия директору полезно проверять у протагониста, соответствует ли курс их движения потребностям протагониста. Если протагонист говорит, что продвинуться пока не удается, они с директором могут вместе подумать о том, что можно попробовать делать иначе.

 • 0: Удается ли нам двигаться в том направлении, в котором ты хотел и в котором тебе интересно и полезно, или надо что-то менять в работе?

Verificarea mersului acțiunii. Este util ca directorul, aproximativ o dată la 7 minute, să consulte protagonistul dacă mersul acțiunii psihodramatice corespunde necesităților acestuia. Dacă protagonistul spune că nu se înregistrează niciun progres, atunci împreună cu directorul se identifică ce ar putea fi făcut diferit.

 • 0: Ne reușește să merge în direcția în care ai dorit? Ceea ce facem este interesant și util pentru tine sau trebuie să modificăm ceva?

C. Завершение. Психодраматические работы, и встречи в частности, полезно завершать, вернувшись в собственную роль. После возвращения в свою роль для завершения можно воспользоваться такими репликами:

 • 0: Важно ли тебе еще что-то сказать своему визави?
 • 0: Важно ли тебе еще что-то сделать в этой встрече, перед тем как мы завершим?

C. Încheiere. Psihodramele, și întâlnirile în mod particular, este util să fie încheiate prin întoarcerea în rolul propriu. După reîntoarcerea în rolul propriu, pentru încheiere pot fi utilizate următoarele replici:

 • 0: Ar mai fi ceva important pentru tine să spui antagonistului?
 • 0: Până să punem punct, ar mai fi ceva important pentru tine să faci în această întâlnire?Павел Корниенко, Telegram-канал, VK, FB